SPOSÓB UŻYCIA:

Jednorazowo dozować 100-200 ml preparatu MELT

Melt nie uszkadza tworzyw sztucznych, metalu, stali, PVC, ołowiu, gumowych uszczelnień,

uszczelek itp.

Usunąć zalegającą wodę. Wlać Melt powoli do odpływu. Jeśli to możliwe użyć plastikowy lejek.

Odczekać 2-3 minuty i obficie spłukać zimną wodą. Jeśli to potrzebne - powtórzyć operację.

Dzięki specjalnym inhibitorom, wytworzona reakcja usuwa trudne do usunięcia

tłuszcze, amidy, białka, włosy, odpadki celulozowe, kamień moczowy. Jego duży ciężar

właściwy pozwala na dotarcie do najgłębszych zakamarków w rurach kanalizacyjnych.

Nie stosować Melt jeśli w systemie znajdują się inne chemikalia. Nie stosować Melt

bezpośrednio na: aluminium, powierzchnie ocynkowane, złocone, chromowane lub wykonane

z akrylu i granitu. Jeśli materiały te są obecne, wlewać Melt bezpośrednio do odpływu lub przy

użyciu plastikowego lejka. Zwrócić szczególną uwagę przy czyszczeniu rur wykonanych

z cienkiego, karbowanego tworzywa sztucznego.

Preparat żrący. Produkt zawiera 20% kwasu siarkowego o stężeniu 95%. Powoduje poważne

oparzenia. Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi. Nie wdychać oparów /

aerozoli produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu

natychmiast przemyć dużą ilością wody z wodorowęglanem sodu, natychmiast skontaktować

się z lekarzem. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, okulary

ochronne lub ochronę twarzy. W razie awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij

porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietkę.

Nie stosować razem z innymi produktami (szczególnie zawierającymi sodę

kaustyczną). Może uwalniać niebezpieczne gazy.

MELT ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA RUR KANALIZACYJNYCH FAREN KRET 750ml

  • Producent: FAREN
  • Kod produktu: MELT
  • Dostępność: W magazynie
  • 24,00zł


Tagi: MELT FAREN 750ml KRET NOVAN WARKA