Polityka Prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.novan.pl

2.Administratorem danych osobowych jest firma NOVAN Jacek Nowakowski z siedzibą przy ul. Por. Jana Białka 7/53, 05-530 Góra Kalwaria , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w 2009r. NIP: 123-082-66-26

3.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

– rejestracji konta w Sklepie

– składania zamówienia w Sklepie

– subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

4.W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:

– Imię i nazwisko

– Adres e-mail

– Numer telefonu

– Adres

5.Podane dane będą przetwarzane w celu wykonania usługi

6.Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt:  biuro@novan.pl